NAŠE SLUŽBY

Hlavným portfóliom spoločnosti Bartkov, s.r.o. je:

  • výroba, dodávka a montáž  oceľových konštrukcií, výrobných hál, skladov, hál autosalónov, poľnohospodárskych, športových a tenisových hál a akýchkoľvek  zastrešení
  • opláštenie hál sendvičovými PUR panelmi
  • montované haly
  • externé a interné montáže, technické montážne, údržbárske a opravárenské práce
  • zámočnícke a zváračské práce

Výroba oceľových konštrukcií

Vysoký dôraz kladieme na kvalitu našich ponúkaných produktov hlavne na presnosť pri výrobe oceľových konštrukcií (OK), ktorá nám umožní rýchlu, efektívnu montáž a osadenie vyrobených dielov na stavbe. Ucelený systém a odovzdanie stavby v požadovanom termíne sú našou veľkou devízou a prínosom. Na základe projektovej dokumentácie, Vám vypracujeme dielenskú dokumentáciu a statický posudok. Vyrobená OK, spolu so spájacím a kotviacim materiálom bude na stavbu dodaná v termíne podľa dohodnutého harmonogramu. Prevoz materiálu na stavbu zabezpečujeme kamiónovou dopravou.

Montáž oceľových konštrukcií

Naše konštrukcie sa spájajú zo základných nosných prvkov (väzník, stojky, oceľové výstuhy), z ktorých sa priamo na stavbe po zmontovaní tvorí kompaktný konštrukčný celok. Jednotlivé celky sa potom za pomoci žeriavovej techniky dvíhajú a fixujú pomocou oceľových kotiev do základov.

Opláštenie hál - PUR panelom a minerálnym panelom

Opláštenie hál a budov sa prevádza minerálnym panelom a polyuretánovým panelom (PUR panel). Zhotovuje sa na výrobných halách, skladových halách obchodných centier a slúži ako zateplenie nových a starých objektov. Panely delíme na stenové panely a strešné panely, s  možnou protipožiarnou ochranou.

Opláštenie hál je aplikované na oceľový skelet alebo betónový skelet, poprípade na podporný rast. Tento spôsob zateplenia hál je montážne veľmi rýchly a cenovo dostupný. Naša firma dodáva všetky klampiarske prvky  k minerálnym panelom a PUR panelom. Klampiarske  prvky súz lakovaného FeZn plechu v rovnakej  farbe RAL ako izolačné panely. Ohýbanie plechov robíme na hydraulickom ohraňovacom  lise dĺžky 6m (ohýbačka plechu). Súčasťou dodávok opláštení a zateplení budov sú aj okapy a zvody. K montáži strešných a stenových panelov používame montážne plošiny a žeriavy.