Contact 2

Visit us

During Business days 9:00 – 18:00
at our address

Write us

Email info@bartkov.sk
or fill out the form below.

Call us

Call +421 (0) 908 282 666
During Business days 9:00 – 18:00Address

BartKov s.r.o.
Rožkovany 237
082 71  LIPANY

Office

BartKov s.r.o.
Námestie slobody 48
083 01  SABINOV

Contact info

Email: info@bartkov.sk 
Phone: +421 (0) 908 282 666
Fax: 051/4574 107
IČO: 46237216
IČ DPH: SK 2023290467
Legal representative: Monika Bartková, Rožkovany

Billing information

BARTKOV s.r.o.
Rožkovany 237
082 71  LIPANY
IČO: 46237216
IČ DPH: SK 2023290467
Zapísaná na Okr. súde Prešov, odd. Sro, vl.č.24620/P